Skip to content

2 Funny story in english – Elephant and Mouse

Funny story in english - Elephant and Mouse
3386 Views

Funny short story in english – The Elephant And The Mouse, Funny stories for kids, English std 6 sem 1 Unit 2 Two : Mo – Chho activity 3 I Checked It !, funny story in english for students, short funny story in english, Moral stories for kids.

Elephant and Mouse 1

(1)

Once there was an elephant. People called him Motu. He had a friend. He was a rat. His name was Chhotu. Both Chhotu and Motu loved swimming.

One day Motu walked to the river. He entered the water. He enjoyed swimming for a long time. Then Chhotu also arrived there. He looked at Motu and shouted , ” Motu, come out for a minute. “

Motu answered, ” Don’t disturb me. I will not come out. Let me swim. “

Chhotu shouted again, ” Come out soon, I say. “

Motu said, ” No , I won’t. “

Chhotu then shouted and shouted. Motu was angry. He jumped out. “

Ok, I am here now. Tell me, what’s your problem ? “

Chhotu looked at Motu and said, ” It’s ok. You can go back now. I am satisfied. Go and swim. “

Motu was very angry. ” Satisfied ? ” he asked.

Chhotu replied, ” Yes. I am, you are not wearing my swimsuit. I just checked it. “

(2)

After three days, Motu went to Chhotu’s house. He called, “Hey! Chhotu, come out.” Chhotu was not at home. Chhoti, his wife, came out. She said, “Welcome, Mr Motu.” She offered Motu a fruit dish. Motu replied, “No, thanks. I am in a hurry.

Where is Chhotu ?” Chhoti answered, “He is at work.” Motu said, “OK, please, give him this tie. It is a gift for him.” Motu reached his house. Chhotu returned home late. Chhoti showed him the gift. He liked it very much. He sent an SMS, “Thank you for the blanket.”
~~~

girnar Hills

Girnar Hills history, Top Places, best Travel Guide, 9999 Steps, How to Reach ?

હાસ્યવાર્તા – હાથી અને ઉંદર

English std 6 sem 1 Unit 2 Two : Mo – Chho activity 3 I Checked It Translate in Gujarati

(1)

એક હાથી હતો. લોકો તેને મોટુ કહેતા. તેનો એક મિત્ર હતો. તે ઉંદર હતો. તેનું નામ છોટુ હતું. છોટુ અને મોટુ બંનેને તરવાનો શોખ હતો.

એક દિવસ મોટુ નદી તરફ ચાલ્યો. તે નદીના પાણીમાં નહાવા પડ્યો. તેણે લાંબા સમય સુધી તરવાની મજા માણી. પછી છોટુ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે મોટુ તરફ જોયું અને બૂમ પાડી, “મોટુ, એક મિનિટ માટે બહાર આવ.”

મોટુએ જવાબ આપ્યો, “મને ખલેલ પહોંચાડીશ નહીં. હું બહાર નહીં આવું. મને તરવા દે.”

છોટુએ ફરી બૂમ પાડી, “જલ્દી બહાર આવ, હુ કહું છું.”

મોટુએ કહ્યું, “ના, હું બહાર નહીં આવુ.”

ત્યારે છોટુએ બૂમાબૂમ કરી હતી. મોટુ ગુસ્સામાં હતો. તે બહાર કૂદી પડ્યો. “

ઠીક છે, હવે હું અહીં છું. મને કહે, તને શું તકલીફ છે? “

છોટુએ મોટુ તરફ જોયું અને કહ્યું, “ઠીક છે. તું હવે પાછો જઈ શકે છે. હું સંતુષ્ટ છું. જા અને પાણીમાં તરવાની મજા લે.”

મોટુ ખૂબ ગુસ્સે થયો. “સંતુષ્ટ?” તેણે પૂછ્યું.

છોટુએ જવાબ આપ્યો, “હા. હું સંતુષ્ટ છું, મારે તો ફક્ત એ જ જોવુ હતુ કે તુ મારો સ્વીમસ્યુટ પહેરીને નહાતો નથીને… મારે ફક્ત ચેક કરવુ હતુ.. 😃😄

(2)

ત્રણ દિવસ પછી મોટુ છોટુના ઘરે ગયો. તેણે ફોન કર્યો, “અરે! છોટુ, બહાર આવ.” છોટુ ઘરે નહોતો. છોટી, તેની પત્ની બહાર આવી. તેણીએ કહ્યું, “સ્વાગત છે, મિસ્ટર મોટુ.” તેણીએ મોટુને ફળની વાનગી ઓફર કરી.

મોટુએ જવાબ આપ્યો, “ના, આભાર. હું ઉતાવળમાં છું. છોટુ ક્યાં છે?”

છોટીએ જવાબ આપ્યો, “તે કામ પર છે.”

મોટુએ કહ્યું, “ઠીક છે, કૃપા કરીને, તેને આ ટાઈ આપી દેજો તે તેના માટે ભેટ છે. ”

મોટુ તેના ઘરે પહોંચ્યો.
છોટુ ઘરે મોડો પાછો ફર્યો. છોટીએ તેને ભેટ બતાવી. તેને તે ખૂબ જ ગમ્યું. પછી તેણે એક SMS મોકલ્યો, “ધાબળો ભેટમાં આપવા માટે આભાર.”
~~~

બોધદાયક વાર્તા : બ્રાહ્મણ, વાઘ અને ચતુર શિયાળ 2

Best Short Stories for kids with moral pdf

10+ Best Short Stories pdf for kids with moral

1 thought on “2 Funny story in english – Elephant and Mouse”

  1. Pingback: Birju the Brave english moral story std 6 - AMARKATHAO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *