Skip to content

20+ બાળકોનાં ઉખાણાં | પ્રાણી પક્ષીઓના ઉખાણાં

  બાળકોનાં ઉખાણાં | પ્રાણી પક્ષીઓના ઉખાણાં
  1201 Views

  આજે અમરકથાઓમાં વાંચો બાળકોનાં ઉખાણાં જેમા ખાસ બાળકો માટે પ્રાણી અને પક્ષીઓના ઉખાણાં છે, જોડકણાં પ્રકારના હોવાથી બાળકોને પણ ખુબ જ મજા પડશે.

  બાળકોનાં ઉખાણાં

  રંગે એ તો કાળી છે,
  બોલે મીઠુ મીઠુ ભાઈ
  કાગડાની તો દુશ્મન એ
  કુઉ..કુઉ..બોલે એ તો ભાઇ. 

  👉 કોયલ

  એક પગે રામનામ જપે
  જગ એને ઠગભગત કહે
  નદી તળાવે માછલી પકડે
  રંગે ધોળા એ છે ભાઇ. 

  ગુજરાતી ઉખાણાં અને જવાબ
  ગુજરાતી મજેદાર ઉખાણાં અને જવાબ માટે ક્લીક કરો

  નોંધ – ફોટામા આપેલ ઉખાણાં ના જવાબ માટે નીચે આપેલ વધુ ઉખાણાની લિંક ઉપર ક્લીક કરો.

  👉 બગલો

  ભલુ ને એ ભોળુ છે
  શાંતિદુત બનતું એ તો ભાઇ,
  ઘૂ…..ઘૂ….ઘૂ….કરતું એ,
  સંદેશા વાહક બનતુ એ તો. 

  👉 કબૂતર

  લુચ્ચો છે ને કાળો છે
  કા..કા..કા..કા.. બોલીવાળો
  એઠવાડ એ તો સાફ કરે
  શ્રાદ્ધમાં એ હર ઘરે ફરે. 

  બાળ ઉખાણા
  બાળ ઉખાણા

  👉 કાગડો

  પરોઢિયે એ તો બોલે છે,
  સર્વેની નિદ્રા ભગાડે ભાઇ,
  માથે એની કલગી સુંદર
  કૂકડે કૂક એ બોલતો ભાઇ. 

  👉  કૂકડો

  ગળે કાંઠલો કાળો છે
  રંગે એ લીલો છે ભાઇ,
  ચાંચ એની લાલ છે
  મરચાં એ બહું ખાય છે ભાઇ. 

  👉 પોપટ

  ટહુકતી એ આંબાડાળે
  બચ્ચાં ઉછેરતી કાગના માળે,
  કાળા રંગે બહું કામણગારી,
  મીઠાં ગીત ગાતી અલગારી. 

  👉 કોયલ

  મારે ટોડલે બેસે છે,
  ટેહુક ટેહુક કરતો ભાઈ
  ઠૂમક ઠૂમક કળા કરે
  કલગીવાળો એ છે ભાઇ. 

  👉 મોર

  કલબલ એ તો કરતી જાય
  ઠૂમકા મારે એ તો ભાઈ
  ચાલે એ તો ધીમી ચાલ
  નાના પરીવારની એ જાત. 

  👉 કાબર

  વાઘ કેરી હું છું માસી
  ઘરના ખુણે રહેતી બેસી
  ઉંદર જાય જો ઘરમાં પેસી
  કરતી તેની ઐસી તૈસી 

  👉 બિલાડી

  કાળો છું રે કાળો છું
  કા….. કા…. કરતો ઉડું છું,
  એક આંખે કાણો છુ
  ને સફાઇનું કામ કરુ છું. 

  प्रहेलिकाः ઉખાણાં
  प्रहेलिकाः ઉખાણાં

  👉 કાગડો

  હૂપ….હૂપ… કરતો હું આવ્યો
  ડાળી મકાન કુદતો આવ્યો
  મગન કાકાનો રોટલો લાવ્યો,
  એ તો મને જરી ના ભાવ્યો. 

  👉 વાંદરો

  મોતીયો, ડાઘીયો મારુ નામ
  રહેઠાણ મારુ આખુ ગામ
  રક્ષણ કરવું મારુ કામ
  તોય માંગું ના એકે દામ. 

  👉 કૂતરો

  હું તો કરતો ચૂં….ચૂં…ચૂં…
  નામ છે મારુ શું…શું…શું…
  ભાળી જાઉ બિલ્લી માસી
  થઇ જાતો હું છું…છું…છું… 

  👉 ઉંદર

  પોચું પોચું ધોળું ધોળું
  આમ દોડુ તેમ દોડુ,
  જો કોઇને આવતા ભાળુ
  ચાર પગે દોટ કાઢું 

  👉 સસલું

  ચાંપ દબાવો જગ ઢંઢોળે,
  ઉંદર સંગે બારીઓ ખોલે,
  તમે ભલે માનો ન માનો,
  આવ્યો છે એનો જ જમાનો. 

  👉 કમ્પ્યુટર

  શાકભાજી ના ઉખાણા
  શાકભાજી ના ઉખાણા

  કોલસે સળગતી એને દીઠી,
  ચોમાસે લાગે છે મીઠી,
  એની છે અનેરી વાત,
  દેખાવે લાગે તે દાંત. 

  👉 મકાઇ

  નર બત્રીસ અને એક છે નારી,
  જુઓ જગતમાં છે સૌની પ્યારી,
  કહો કરીએ મનમાં પુરો વિચાર,
  મરે પહેલા નર અને જીવે નાર. 

  👉 જીભ

  હાથમાં એ તો લાગે નાનો,
  પણ દુનિયાનો તે ખજાનો,
  હોય પાસે તો વટ પડે,
  વારંવાર ‘હલો’ તે કહે. 

  👉 મોબાઇલ

  આંખ છે પણ આંધળી છું,
  પગ છે પણ લંગડી છુ,
  મોઢુ છે પણ મૌન છુ
  બોલો, હું કોણ છું ?

  👉 ઢીંગલી

  ગુજરાતી ઉખાણા જવાબ સાથે pdf
  ગુજરાતી ઉખાણા જવાબ સાથે pdf

  નોંધ – ફોટામા આપેલ ઉખાણાં ના જવાબ માટે નીચે આપેલ વધુ ઉખાણાની લિંક ઉપર ક્લીક કરો.

  👉 અટપટા ઉખાણાં અહીથી વાંચો

  30+ ગુજરાતી ઉખાણાં અને પહેલીયા । GUJARATI UKHANA WITH ANSWER RIDDLES IN GUJARATI

  10 Gujarati Ukhana ગુજરાતી ઉખાણાં જવાબો સાથે

  10 ગુજરાતી ઉખાણા – best gujarati ukhana Photo

  ukhana gujarati, ગુજરાતી ઉખાણાં અને જવાબ, ukhana in gujarati, ગુજરાતી ઉખાણાં, જુના ઉખાણા, અટપટા ઉખાણા, મજેદાર ઉખાના, ગુજરાતી ઉખાણા જવાબ સાથે, ઉખાણાં ગુજરાતી pdf

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *